රුමේනියාව බෙදා හැරීමේ නියෝජිත රැකියා

රුමේනියාව බෙදා හැරීමේ නියෝජිත රැකියා
Rs245,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Employer: KWAN Dinasena tours & travels
  • Select a job: Delivery Rider
  • De. Rider Role: Other Delivery Rider
  • Job type: Full Time
  • Required work experience (years): 1
  • Required Education: Ordinary Level
  • Email (optional) : goldenvisa020@gmail.com

Description

#අවශ්‍ය සුදුසුකම්

【~】වයස අවුරුදු 20-55
【~】01+ වසරක අවම පළපුරුද්ද හෝ පළපුරුද්දක් නොමැති වීම
【~】සාමාන්‍ය පෙළ (සා.පෙළ) දක්වා
【~】රියදුරු බලපත්‍රය

#ප්‍රතිලාභ

【~】රෝමේනියානු නීතියට අනුව වෛද්‍ය රක්ෂණය සපයනු ලැබේ
【~】ප්‍රවාහනය සපයනු ඇත
【~】පිටත්වීම නොමිලේ
【~】වසර දෙකක සේවා කාලය
【~】මාස තුනක පුහුණු කාලය ලබා දීම
【~】පුහුණුවෙන් පසු වැටුප් වැඩිවීම
【~】OT සහ දිරි දීමනා

#වැඩ කරන පැය

【~】දිනකට පැය 08
【~】සතියකට දින 05 මූලික

තෝරාගත් අයට වසර දෙකක වීසා බලපත්‍රයක් ලැබේ

** කරුණාකර CV විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ WhatsApp මගින් එවන්න **
** දුරකථන අංකය: 0759918590 **
** විද්‍යුත් ලිපිනය: goldenvisa020@gmail.com **

Translate »