විද්‍යාව 6-11 සිංහල මාධ්‍ය(O/L Science -Sinhala

  • August 31, 2023 5:29 pm
  • Kottawa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
විද්‍යාව 6-11 සිංහල මාධ්‍ය(O/L Science -Sinhala
Rs1,000(Negotiable)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

විද්‍යාව 6-11 සිංහල මාධ්‍ය(O/L Science -Sinhala Medium)

විද්‍යාවේදී උපාධිදාරී තරුණ ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබන විද්‍යාව 6-11 සිංහල මාධ්‍ය තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පංති.නිවසට පැමිණ හා online ක්‍රමය ඔස්සේ උගන්වනු ලැබේ.
1.සිසුන් සමග සුහදව කටයුතු කරමින් පහසු ක්‍රම භාවිතයෙන් ඉගැන්වේ.
2.රූප රාමු වීඩීයෝ දර්ශන සහිතව සරලව මුල සිට.
3.දුර්වල හා පාඩම් අතපසු වූ සිසුන් සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සහිතව අවධානය යොමු කෙරේ.
4.වසර 7ක පළපුරුද්ද සමගින්
5. ස.පෙළ සිසුන් සදහා විශේෂිත සය මාසික වැඩපිළිවෙලක් සහිතය

0711-256124

අවිස්සාවේල්ල,හංවැල්ල,කඩුවෙල,අතුරුගිරිය,හෝමාගම,මහරගම,කොට්ටාව,ගොඩගම,පාදුක්ක,ඉංගිරිය අවට ප්‍රදේශ සඳහා

Translate »