அசோலா தீவனம்

அசோலா தீவனம்
Rs150(Negotiable)

Overview

Description

கோழிகள் ஆடு மாடு பன்றி போன்றவற்றிற்கு உணவாக கொடுக்கலாம்.

அதிக புரதம் மற்றும் விற்றமின்கள் உள்ளது.

முற்பதிவு செய்து பெற்று கொள்ளுங்கள்.

8 நாட்கள் வரை பழுதடையமல் இருக்கும்.

Translate »