அசோலா தீவனம்

  • May 17, 2022 12:10 pm
  • Jaffna City, Jaffna
  • Sell, Rent Something or Service
fitted-_vmB3xa0v-transformed-1
Rs150(Negotiable)

Description

கோழிகள் ஆடு மாடு பன்றி போன்றவற்றிற்கு உணவாக கொடுக்கலாம்.

அதிக புரதம் மற்றும் விற்றமின்கள் உள்ளது.

முற்பதிவு செய்து பெற்று கொள்ளுங்கள்.

8 நாட்கள் வரை பழுதடையமல் இருக்கும்.

Translate »