ஊர் கோழி முட்டை

  • May 1, 2022 5:30 pm
  • Jaffna City, Jaffna
  • Sell, Rent Something or Service
8.1
Rs40(Negotiable)

Overview

  • Type : Other

Description

மேச்சல் முறையில் மற்றும் இயற்கை முறை உணவு மூலம் வளர்க்கப்படும் ஊர் கோழி முட்டை விற்பனைக்கு.

Translate »