සා/පෙළ ගණිතය | O/L Math

සා/පෙළ ගණිතය | O/L Math
Rs1,500(Negotiable)

Overview

  • Tuition type: Private Lesson

Description

✅ සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම කෙටි කාලයකින් ආවරණය කරගන්න,

✅ අමාරු පාඩම් ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න,

නිර්මාල් සර්

(මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)

❇ හෝමාගම, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, නුගේගොඩ නගර වල පමණි.

❇ නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ.

අමතන්න – 0784209595

Whatsapp – 0784209595

Translate »