Grade 6-11 සිංහල පන්ති පැවැත්වේ

Grade 6-11 සිංහල පන්ති පැවැත්වේ
Rs500(Fixed)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

2022 වර්ෂයේ 6 – 11 ශ්‍රේණි සඳහා සිංහල පන්ති ආරම්භ වේ…

1.)recording ලබාදේ.
2.)පාඩමට අවශ්‍ය නිබන්ධන PDF ආකාරයෙන් ලබාදේ.

Translate »