O/L History paper classes

O/L History paper classes
Rs800(Negotiable)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

O/L paper classes

සාමාන්‍යපෙල ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරිම.

සිතියමි ලකුණු කිරිම

10, 11 සියලුම පාඩමි ප්‍රශ්න මඟින් ආවරණය කිරිම.

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරිම.

සමිබන්ධවිම සඳහා නම, පන්තිය whatapp කරන්න. 075 185 9118

Translate »