මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට

 • December 28, 2023 12:06 am
 • Horana, Kalutara
 • Sell, Rent Something or Service
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ නිවසක් විකිණීමට
Rs160(Negotiable)

Overview

 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 1
 • Land Unit: Perches
 • Size perches: 30
 • House size (sqft): 1350

Description

මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ පර්චස් 30 ක නිවසක් සමග ඉඩම  විකිණීමට.

 • නිදන කාමර 3 , නානකාමරය 1, ගබඩා කාමර 1 ,විසිත්ත කාමරය ,කෑම කාමරය ,මුළුතැන්ගෙය , Open වැරෙන්ඩාව
 • මුලු නිවසම ටයිල් අල්ලා ඇත.
 • සන්සුන් වටපිටාවක්
 • සියලුම රජයේ පාසල්, පොලිස් ස්ථානය, රජයේ රෝහල්, සුපිරි වෙළඳසැල්, පිරවුම්හල් අසල
 • කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට විනාඩි 15 යි
 • මිනුවන්ගොඩ නගරයට 5 km
 • වේයන්ගොඩ සහ ගම්පහ දුම්රිය ස්ථාන සඳහා විනාඩි 20 යි.
 • කොළඹ – කුරුණෑගල (අංක 5) ප්‍රධාන මාර්ගයට 900m
 • SLT දුරකථන පහසුකම්
 • නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු
 • ඉදිරිපස තාප්පය බැද ගේටිටු දමා ඇත
 • මිල 160 ලක්ෂ .. (සාකච්ඡා කරගත හැක)
 • වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – Sanjana 0776608993 / 0773372565
Translate »