බිත්තර කටු පොහොර

බිත්තර කටු පොහොර
Rs180(Negotiable)

Overview

Description

ඕනෑම බෝගයකට හොඳින් වැඩීමට අවශ්‍ය වන මැග්නීසියම්, carbonate, nitrogen,වඩාත්ම සුදුසු මල් පැළවලට කිලෝ එකක මිල පහතින් දමා ඇත අවශ්‍ය අය අමතන්න

Translate »